Vakumlu Florür Oksalatlı Tüpler

Referans Kodu Hacim Ebat Açıklama Paket / Koli (Adet)
VSFX20 2 ml 13 X 75mm VacuSEL®  Florür Oksalat, PET , STERİL 100/1200
VSFX30 3 ml 13 X 75mm VacuSEL®  Florür Oksalat, PET , STERİL 100/1200
VSFX40 4 ml 13 X 75mm VacuSEL®  Florür Oksalat, PET , STERİL 100/1200
• Tüplerin iç yüzeyi Potasyum Oksalat/Sodyum Florür püskürtülerek ve kurutularak hazırlanmıştır.
 
• Çeşitli hacimlerde üretilmektedir.
 
• Genel olarak klinik kimya laboratuvarlarında kullanılmaktadır.
 
• Etken madde olarak kullanılan potasyum oksalat kandaki kalsiyum iyonlarını bloke ederek kanın pıhtılaşma sürecini engeller.
 
• Sodyum flüorür, kanda glikolizin önlenmesi için kullanılır.
 
• Glikoz Tüpleri olarak da bilinir. Glikoz ölçümü ve ethanol gibi bazı maddelerin uzun süre saklanmasında kullanılır. Antiglikolitik ajanlar glukozu 5 güne kadar korur.
 
• Oksalatlı kanda hemoglobin tayini, eritrosit ve lökosit sayımları, hematokrit tayini yapılabilir; plazma ayrılarak birçok biyokimyasal analizler için kullanılabilir.
 
• Oksalatlı kan ile asit-baz dengesi incelenemez; elektrolit ve bazı kalsiyum ölçüm yöntemleri için uygun değildir. Oksalat, laktat dehidrojenaz gibi bazı enzimlerin tayininde bozucu etki yapar. Oksalatlı kan, lökositlerin nükleuslarında dejenerasyon ve eritrositlerin kenarlarında çentiklenme oluşturduğundan yayma preparatlar için kullanılamaz.

VacuSEL® 2022 Ürün Kataloğu

Whatsapp