Vakumlu Kan Alma Tüpleri

Vakumlu Tüp Çeşitleri

VacuSEL Vakumlu Kan Alma Tüpleri önceden belirlenmiş miktarda örneği istenen hacim de kesin olarak almaya yönelik olarak hesaplanan vakum değerinde vakumlama işlemine tabi tutulmuş kırılmaya dayanıklı PET tüplerdir. Vakumlu kan alma tüplerimizin üretiminde uluslararası standartlarca belirlenmiş renk kodlarıyla üretilen kapaklar kullanılmaktadır. Bu kapaklar aniden açılarak toplanan numunelerin dökülmesini, numune alımı esnasında ya da kapağın açılması sırasında etrafa kan sıçramasını engelleyecek yapıda dizayn edilmiştir.

Kapağın tıpası ise iğne ve analizörlerin probu ile kolayca numune alınmasını sağlayacak, kullanılan ekipmanlara zarar vermeyecek özel bir yapıdadır. Böylece tüplerin kapağı açılmadan hızlı ve güvenli bir şekilde numunelerle çalışılmasına olanak sağlanmaktadır. Vakumlu kan alma tüplerimiz de kullanılan katkı maddeleri, konsantrasyonları ve kan-katkı oranları uluslararası standartlarca belirlenmiş, izin verilen gereksinim ve tavsiyelerle uyumludur.

 

Ne İşe Yarar?

VacuSEL Vakumlu Kan Alma Tüpleri klinik laboratuvar da serum, plazma ya da tam kanı test etmek amacıyla kan alma, kan nakli, kan depolama ya da kan işleme için kullanılır ve profesyonel kullanımlar içindir. Laboratuvarlarda kan testi istendiğinde farklı renk ve özellikteki tüplere kan alınır. Her testin inceleme cihazı ve yöntemi farklılık gösterir. Tüplerin bir kısmında içlerinde pıhtılaşmayı önleyecek veya plazma ayrılmasını sağlayacak katkı maddeleri olan antikoagülanlar bulunabildiği gibi, bir kısmında ise serum elde etmek için katkısız tüpler ya da bu süreci hızlandırma için pıhtılaşmayı aktif eden aktivatörlü tüpler bulunmaktadır. Vakumlu Kan Alma Tüplerinin Renklerine göre kısaca kullanım yerleri aşağıdaki gibidir.

EDTA’lı tüplerle (MOR); Hemogram, Retikülosit, Förmül lökosit, Kan Grubu, Cross-match, Direkt Coombs, İndirekt Coombs testi çalışılır. Sitratlı tüplerle (MAVİ); PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer, Koagülasyon Faktörleri (FII, FV, FVII, FVIII, FIX, FX, FXI, FXII, FXIII), Kollajen-ADP, Kollajen-Epinefrin, Protein C, Protein S, ATIII, TT, Lupus Antikoagülanı, VWF:Ag ve VWF:RiCoF, Antifaktör Xa çalışılır. Siyah kapaklı (Sitratlı) tüplerle sedimentasyon testi çalışır.

Serum tüpleri (Sarı-Kırmızı); Biyokimya-Hormon-Mikrobiyoloji-Seroloji-İmmunoloji-Kan Bankası gibi birçok test için kullanılır. Heparinli (Yeşil) tüpler; NT-ProBNP ve Plazma gerektiren diğer analizler biyokimya analizleri için kullanılır. Lityum düzeyi için sodyum heparin kullanılır. Amonyak düzeyi için sodyum veya lityum heparin kullanılır. Glikoz Tüpleri (Gri); Glikoz ölçümü ve ethanol gibi bazı maddelerin uzun süre saklanmasında kullanılır. Antiglikolitik ajanlar glikozu 5 güne kadar korur.


Vakumlu Kan Alma Sistemi

Geçmişte vakumlu kan alma sistemleri kullanılmadan önce kan numunesi toplamak ve toplanan bu numunelerle kesin sonuçlara varmak çok daha zordu. Tanı koymak için daha fazla zaman, emek ve para harcanıyordu. Damardan kan almak için kullanılan iğneler ve kan numunesinin toplanması için kullanılan tüpler tek kullanımlık değildi. Tüpler tekrar kullanılabilmesi için borosilikat camdan yapılıyordu. Her ne kadar darbelere dayanıklı olsalar da zaman zaman yaşanan kazalar neticesinde kırılarak insanların yaralanmasına sebebiyet veriyorlardı. İğneler başka hastada kullanılmadan önce keskinleştirmek için taşlanıyor, cam tüpler ise yıkanıyor ve sonrasında her ikisi de steril ediliyordu.

Her ne kadar ürünler steril ediliyor olsa da hastane ve laboratuvar ortamında yapılan sterilizasyon riski arttırıyordu. Cam tüplerin üzerinde kan alınmasını kolaylaştırmak için tüpün üzerine kazınmış çentikler vardı. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını önlemek için kan alma işlemi öncesinde tüplerin içerisine laboratuvar sorumluları tarafından hazırlanan EDTA ya da Sodyum Sitrat solüsyonları belirli hacimlerde konulurdu. Alınan örnekler laboratuvara taşınmadan önce genellikle siyah kauçuk tıpalarla kapatılırdı. Bütün bu süreçler de insan faktörü yüzünden hata olasılığını arttırıyordu. Bu sebeple de elde edilen sonuçların kesinliği azalıyordu.

Cam tüplerde yaşanabilecek kazaları en aza indirmek ve tanı süreci hızlandırmak adına daha sonraları kırılmaya dayanıklı ve tek kullanımlık PET tüpler kullanılmaya başlandı. Daha sonraları ise kan-katkı oranında oluşabilecek hataları önlemek için vakumlu pet tüpler kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde venöz kanı almak için vakumlu kan alma tüpü, iğne ucu ya da kelebek iğne ve tutucudan oluşan bir sistem kullanılmaktadır. Bu sistem insan faktörü ile oluşabilecek hataları en aza indirerek kan numunesinin kolay, güvenli, istenen hacimlerde alınmasını ve doğru kan-katkı oranında karışmasını sağlayarak testin ve konulacak tanının kesinliğini arttırmaktadır.

Bunların dışında kullanılacak herhangi bir ürün, aparat ya da yöntem ile bu sistemin dışına çıkılarak sistemi etkisiz kılacaktır. Örneğin; enjektörle kan alıp tüpün kapağını açarak ya da açmadan kanı enjekte etmek kanın yapısını bozabilir ve bu hatalı sonuçlara sebep olabilir. Fazla ya da eksik numune toplanmasına yol açabilir. Bu durum da vakumlu kan alma sistemin görevini yerine getirmesi engellenmiş olacaktır.

Whatsapp