Vakumlu K3 Edtalı Tüpler

Referans Kodu Hacim Ebat Açıklama Paket / Koli İçeriği
VSK3E10 1 ml 13 X 75 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 1200
VSK3E20 2 ml 13 X 75 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 1200
VSK3E30 3 ml 13 X 75 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 1200
VSK3E35 3,5 ml 13 X 75 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 1200
VSK3E40 4 ml 13 X 75 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 1200
VSK3E50 5 ml 13 X 100 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 900
VSK3E60 6 ml 13 X 100 mm VacuSEL®  K3 EDTA, PET, Steril 100 / 900

• Antikoagülant olarak Edtanın potasyum tuzu kullanılmıştır.

• Tüplerin iç yüzeyi K3edta püskürtülerek ve kurutularak hazırlanmıştır.

• Çeşitli hacimlerde üretilmektedir.

• Genel olarak klinik kimya laboratuvarlarında hematoloji testlerinde kullanılmaktadır.

• Etken madde olarak kullanılan K3Edta kandaki kalsiyum iyonlarını bloke ederek kanın pıhtılaşma sürecini engeller.

• EDTA’lı tüplerle; Hemogram, Retikülosit, Förmül lökosit, Kan Grubu, Cross-match, Direkt Coombs, İndirekt Coombs testi çalışılır.

• EDTA’lı kanda eritrosit ve lökosit sayımları, hematokrit tayini, lökosit formülü için kan yaymaları yapılabilir. Ancak, EDTA’lı kan, elektrolit ve kalsiyum tayini için uygun değildir.

VacuSEL® 2022 Ürün Kataloğu

Whatsapp